Skip directly to content

Adatvédelmi szabályzat

Jelen adatvédelmi szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rögzíti az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat a http://mellettedallunk.hu/ honlap (továbbiakban: Honlap) használata körében. A Honlapot a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 53.; adószám: 10591060-2-44; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-167090; továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti. Az Adatkezelő jogosult bármikor megváltoztatni a jelen Szabályzat feltételeit, tekintettel elsősorban a vonatkozó jogszabályi rendelkezések esetleges módosításaira.

Jelen Szabályzat 2017. 11. 10. napjától hatályos.

1. Az adatkezelés célja, jogalapja és a kezelt adatok köre

1.1 Személyes adatok

A Honlapon található információ megtekintése és szolgáltatások igénybevétele nem kívánja meg az előzetes azonosítást, így az Adatkezelő a Honlap Ön általi használatával kapcsolatban Önre vonatkozóan személyes adatot nem gyűjt.

A Honlappal kapcsolatos személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag az Ön külön személyes megkeresése esetén kezel, annak érdekében, hogy válaszoljon az Ön esetleges kérdéseire, illetve felvegye Önnel a kapcsolatot (így elsősorban bármely panaszkezeléssel vagy mellékhatás bejelentéssel kapcsolatban). Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az Ön önkéntes hozzájárulása, illetve mellékhatás bejelentés esetén az Adatkezelő törvényi kötelezettsége. A kezelt adatok köre az Ön által egyedileg az Adatkezelő részére megadott adatokat foglalja magában.

1.2 Egyéb adatok

A. Naplóállományok (logfile-ok)

A Honlap szerverei automatikusan regisztrálják a felhasználók Internet Protocol (IP) címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát. Ezeket az információkat az Adatkezelő kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítja szolgáltatásai esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében, valamint statisztikai célokra. Az adatokat az Adatkezelő a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsolja össze, illetve más egyéb célokra előzetes hozzájárulás nélkül nem használja fel

B. Anonim látogatásazonosítók (Cookie-k)

A Honlap szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el a Honlap felhasználóinak számítógépén. A cookie-k kisméretű szöveges fájlok, melyeket a Honlap látogatói merevlemezes meghajtóján lehet tárolni. A cookie-k kizárólag a felhasználók azonosításának megkönnyítését, az adatfeljegyzést, és a felhasználó további látogatásainak megkönnyítését szolgálják, ettől eltérő, más célra az Adatkezelő azt nem veszi igénybe. A Honlap látogatója az internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha valamely honlapot üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A cookie-fogadás felhasználói tiltása az Adatkezelő szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya. Kivételt képez ez alól, ha az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja a felhasználót ennek ellenkezőjéről. Ugyanakkor a cookie-k el nem fogadásakor egyes oldalak nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a Honlap látogatója nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. cookie-kkal kapcsolatos bővebb információt Cookie Szabályzatunkban olvashat.

2. Adatbiztonság

Az Adatkezelő a jelen Szabályzat 1.1 pontjában meghatározott körben a részére megadott személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek megakadályozzák a személyes adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az Adatkezelő 2015. október 1. napjától nyilvántartást vezet a jelen Szabályzat 1.1 pontjában megadott adatokat érintő esetleges adatvédelmi incidensekről, és kérelemre tájékoztatást nyújt ezek körülményeiről.

3. Adatkezelés időtartama

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő az Ön személyes adatait az adatkezelés céljához feltétlenül szükséges időtartam lejártáig kezeli, kivéve, ha Ön a személyes adatainak törlését az Adatkezelőnél ezt megelőzően kérelmezi.

4. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

5. Tájékoztatás kérése, személyes adatok helyesbítése, törlése, jogorvoslat

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenységéről (beleértve az esetleges adatvédelmi incidenseket) Önt igénye szerint tájékoztatja. Ön emellett bármikor kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak megtekintését, helyesbítését, zárolását vagy törlését. Az Adatkezelő jogosult további adatokat kérni Öntől annak érdekében, hogy meggyőződhessen személyazonosságáról (például bejelentés dátuma, körülményei, stb.). Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az adatkezelést érintő kérések teljesítése érdekében. Azon adatok törlését azonban, melyek feltétlenül szükségesek az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségek teljesítése, illetve az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése céljából, az Adatkezelő jogosult lehet megtagadni (pl. mellékhatás-bejelentés körében). A megadott adatok helyesbítése, illetve az adatkezelési tevékenységről történő tájékoztatás iránti kérésnek az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, lehetőség szerint a vonatkozó kérelemnek az átvételét követő egy héten belül igyekszik eleget tenni.

A fentiek szerinti igényét, illetve kérését a következő elérhetőségeken terjesztheti elő: Pfizer Kft. 1123 Budapest, Alkotás út 53. MOM Park „A” épület. Az adatkezelésért felelős személy: Dr. Szalay Tímea, telefon: +36 1 488 3700, e-mail: adatvedelem@pfizer.com. Tájékoztatjuk, hogy telefonon kizárólag általános tájékoztatást áll módunkban adni, minden további konkrét igényét kérjük, szíveskedjen írásban vagy e-mailben előterjeszteni, hogy szükség esetén lehetőség nyíljon személyazonosságának ellenőrzésére.

Ön jogosult továbbá tiltakozni az adatkezelés ellen, amennyiben bármely kérését az Adatkezelő nem teljesíti, illetve jogszabályban meghatározott egyéb esetben. Amennyiben a tiltakozása alapján az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy Ön bírósághoz fordulhat. Ön jogosult a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt megindítani. Emellett jogszabályban meghatározott esetekben eljárás kezdeményezhető a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; postacím: 1530 Bp. Pf.: 5.; honlap: www.naih.hu).


Mi az a süti?

Egy kis fájl, ami a webhelyek meglátogatásakor kerül a számítógépre.
Pontosabban egy – a kiszolgáló által meghatározott adatokat hordozó – információcsomag, amit a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző a szervernek minden kérés alkalmával. Funkciója valamilyen állapot bevezetése egy egyébként állapotmentes HTTP tranzakcióba. A böngészők általában egyszerű szöveges fájl(ok)ban tárolják a sütiket – sütifájlok –, így azok a böngésző kikapcsolása és újraindítása után is elérhetőek lesznek.

A Honlap milyen sütiket és mire használ?

s_pers

Adobe Analytics cookie

s_sess

Adobe Analytics cookie

_ga

Google Universal Analytics cookie. Ez a cookie arra szolgál, hogy az egyes felhasználókat azonosítsa, úgy, hogy mindegyikhez egy egyedi azonosítószámot rendel.

_gid

Google Analytics cookie, amely minden egyes meglátogatott oldalról egyedi értékeket tárol el.

has_js

Tecnikai cookie, ami jelzi, hogy a JavaScript engedélyezett

enableCookies

Beleegyezés a cookie-k használatába

Az oldalainkon használt sütiket a következő kategóriákba soroljuk:

Feltétlenül szükséges sütik

Ezek a sütik a weboldalunk és az egyes szolgáltatások működéséhez elengedhetetlenek. Szükségesek a honlapunk böngészéshez, funkcióinak használatához és az oldalon elvégzett műveletek megjegyzéséhez. Mindig csak az adott látogatás alatt érvényesek, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről.

Teljesítmény méréséhez szükséges sütik

Weboldalunkat folyamatosan szeretnénk fejleszteni és javítani látogatóink számára: ezek a sütik ezt a célt szolgálják azzal, hogy általuk weboldalunk működését tudjuk elemezni.
Hogyan?

A Google Analytics sütikkel információt gyűjtünk weboldalunk használatáról, pl. a látogató melyik oldalt nézte meg, hova kattintott, hány oldalt keresett meg, milyen hosszú volt az egyes megtekintések ideje, milyen hibaüzenetekkel találkozott stb. Fontos, hogy ezek a sütik nem tudják – és nem is akarják – konkrétan beazonosítani a látogatókat (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik). További információt itt olvashat róluk.

Funkcionális sütik

Megkönnyítik és élvezetesebbé teszik a weboldal használatát.

Célzó vagy hirdetéshez használt sütik

Ilyenkor a sütik bizonyos tartalmát megosztjuk egy harmadik féllel – akiknél hirdetünk (bármikor letilthatja ezt a funkciót).

Céljuk, hogy olyan hirdetésekkel találkozzon a látogató, amelyek számára érdekesek vagy fontosak lehetnek. Megnézik pl. hogy milyen oldalakat keresett fel, hova kattintott, hány oldalt nézett meg stb. Ezek a sütik szintén nem tudják konkrétan beazonosítani a látogatókat (az éppen használt IP címet csak részben rögzítik).

Mik azok a harmadik feles sütik?

Oldalainkon más weboldalak linkjeit vagy ikonjait is megtalálja – pl. Facebook Like gomb, YouTube videó linkje, Twitter-oldal ikonja stb. –, melyek az adott oldalra irányítanak. Ezek az oldalak is sütiket használnak, amelyekre a vonatkozó szabályokat az adott oldalakon találja. A Honlap nem ellenőrzi harmadik felek oldalait, és nem felelős más külső weboldalak tartalmáért.

Harmadik feles süti az is, amiket hirdetőpartnereinktől kapunk (pl. Google AdWords Conversion Tracking), hogy kampányaink sikerességét mérhessük velük. Ezeket csak bizonyos aloldalak látogatásakor küldjük el a számítógépére, és csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk velük.

Ezeket a sütiket a Google hirdetési beállítások kezelőjében tilthatja le, a Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről pedig ide kattintva olvashat.

Hogyan értesítjük a látogatókat, és hogyan kérjük a hozzájárulásukat?

Első látogatáskor a honlapon, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról, hogy a Honlap az itt megismerhető sütiket használja, illetve egy link, amely ehhez a tájékoztatóhoz vezet.

Hogyan ellenőrizheti / törölheti / távolíthatja el a sütiket?

A weboldalak megfelelő működése érdekében a legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket. Fontos tudnia, hogy ha néhány vagy az összes süti tiltása/eltávolítása mellett dönt – amit a böngészője beállításai között bármikor megtehet –, az megváltoztathatja a weboldal működését, ami a számítógépe többi felhasználóját is érinteni fogja.

A legnépszerűbb böngészők sütikkel kapcsolatos beállításairól az alábbi linkeken olvashat

Google Chrome; Firefox; Microsoft Internet Explorer,Safari

Vannak olyan böngészők is, amik a biztonsági szintek állításával teszik lehetővé a sütik korlátozását.

További információk a sütikkel kapcsolatban:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: http://www.naih.hu/index.html Általános tájékoztatók: http://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süti; http://www.allaboutcookies.org/